Oppsummering Drupal camp 2017

Drupal Camp Oslo 2017 ble holdt 11. Til 12. November 2017 på Mesh i Oslo.

I år besto programmet av 8 foredrag innenfor utvikling, site building, prosjektstyring, markedsføring og andre relaterte emner. Vi hadde også 2 inviterte foredragsholdere fra Nederland: Antje Lorch fra prosjektet som bedrer UX i Drupal core, og Mieszko Czyzyk fra GoalGorilla som står bak distribusjonen Open Social.

På kvelden ble det arrangert sosial sammenkomst og utdeling av Splash Awards, der vi feirer de beste Drupal nettsidene laget det siste året.

På søndag ble det arrangert code sprints, der alle hadde mulighet til å komme i gang med å bidra med patcher til Drupal.org.

Tross en liten nedgang i påmeldte var det faglige innholdet sterkt, og det sosiale arrangementet hadde godt oppmøte og var veldig trivelig.

Evaluering blant de påmeldte i etterkant av campen viser også at folk generelt var veldig fornøyde med innholdet, stemningen og det sosiale. For eksempel:

  • The talks and the social
  • Nice people, great social event, good enthusiasm
  • All sessions in english, some participants from abroad, good food, nice weather (!), good sessions
  • Nice atmosphere, highly engaged participants
  • It was well organized, nice and valuable presentations and good food.
  • Good quality. Smart to dine together at the venue

Av feedback på ting som kunne vært bedre nevnes:

  • The day of sessions was a bit long
  • A bit disappointed by the number of attendees. - i would liked to see/hear a bit more on the SplashAwards nominees/winners. Seeing who wins the best design/module/whatever without actually at least having a screenshot of it feels a bit strange

Hele 62% av de som svarte meldte om at de deltok på både sessions og sprints. Noe som gjenspeiler seg i fordeling av yrker på de som deltok:

  • Over halvparten svarer at de er utvikler i en eller annen form.
  • Resten fordeler seg mellom prosjektleder, manager og konsulent.

En del av evalueringen gikk også på å flytte arrangementet til fredag/lørdag, og her mente 70% at dette er en god ide.

Til slutt: På en skala fra en til 10, så er både det faglige og organisatoriske vurdert til et snitt på ca 8.

 

Comments (1)