Medlemskap i foreningen

Innmelding

Innmelding foregår manuelt. Du sender navn, adresse, e-postadresse og brukernavn på drupalnorge.no til ordre@drupalnorge.no og får en faktura i retur. (Betalingsløsning på nett er planlagt.)

Medlemskap

Vi har to typer medlemskap i foreningen Drupal Norge.

For bedrifter:

For bedrifter og organisasjoner som bruker Drupal aktivt, enten til eget bruk eller videresalg av tjenester i forbindelse med Drupal.
Pris: Kr 2000,- pr år
NB! Organisasjonsmedlemskap gir ikke stemmerett ved generalforsamlingen i foreningen.

For enkeltpersoner:

For alle som ønsker å støtte bruken av Drupal i Norge - både profesjonelle og folk som har Drupal som hobby. Personmedlemskap gir stemmerett ved generalforsamlingen i foreningen.
Pris: Kr 300,- pr år

Studentmedlemskap

Er du student får du en rabattert pris på medlemskapet i foreningen.
Pris: Kr 50,- pr år

Betingelser

Medlemskap i Drupal Norge er frivillig og kan avsluttes når som helst, men løper for ett år av gangen, betales forskuddsvis. Det tilbakebetales ikke ved oppsigelse.
Medlemskapet er ingen betingelse for å delta og engasjere seg på Drupal Norges nettsteder eller andre aktiviteter.

Fordeler med å være medlem

  • Du bidrar økonomisk til utvikling og markedsføring av Drupal i Norge.
  • Du gjør det mulig å holde DrupalCamp hvert år.

Hva skal pengene gå til?

Inntektene fra medlemmer skal gå til investering i markedsføring av Drupal i Norge. Det kan være DrupalCamp, deltagelse på event/messer, produksjon av materiell etc. Formålet og disponering av inntektene besluttes av gjeldende styret, etter retningslinjer fra generalforsamlingen.