Oversettelser

Commons Groups: Group contributor count and topics

5 bidragsytere diskuterer emnene oversettelse, Drupal, modul.

Gruppe for div samtaler og arbeid rundt oversettelser av Drupal, moduler og distribusjoner.

Oversettelse på d.o

Abonner på RSS - modul