Hvordan opprette icon i verktøylinjen for Drupal 8

Drupal 8 Toolbar

Ønsker du å tilpasse administrasjons- og brukermenyen i Drupal 8 finner du en fin guide her som forklarer deg hvordan:

How to create Drupal 8 Toolbar Icon

OBS: Som artikkelen også presiserer, er ikke Drupal 8 lansert ennå, og noe av denne workflowen kan endres til endelig lansering i 2014.

like0

Bidragsytere