Image Picker i edit mode

ArneMSs bilde

Jeg har brukt imagepicker for å laste opp filer (kanskje noen har et bedre / enklere alternativ?). Når del er aktivert kommere hele framen med imagepicker opp i redaktørvinduet, men det er jo relativt sjelden at man skal bruke den, så jeg kan ønske at den kommer opp lukket (collapsed). 

Kanskje vet noen om en enkel måte å ha den lukke som standard, og åpne den ved behov?

 

 

like0

Svar

Prøv modulen Field Group

Jeg pleier å gruppere ting vha feltgrupper som du får via modulen Field Group. Det burde fungere for Image Picker også. Det er sikkert løsninger vha JavaScriot som ikke krever en egen modul.

0 poeng
opp
ned