base_path()

Må undersøke dette litt nærmere utover dagen :) 

Takk for hjelpen 

0 poeng
opp
ned