En gruppe for styret i Drupal Norge. Her publiseres en del av arbeidet styret gjør, men det er også mulig å f.eks. stille spørsmål eller fremme forslag til styret her.

like0

Årsmøte og Styret 2017

eiriksms bilde

Hei, og godt nyttår.

Fint og forsinket kommer her en liten oppsummering av årsmøtet som ble holdt etter Drupalcamp Oslo i november.

Hele referatet kan leses i sin helhet her

Av nevneverdige punkt kan nevnes at det ble vedtatt å øke kontingenten for private medlemmer fra 200 til 300 kr, og for bedrifter fra 1000 til 2000 kr.

I tillegg ble det valgt nytt styre som i år består av:

Styremøte nr 4 - 2016

Det 4. styremøte i år var nå på onsdag. Personlig fikk jeg ikke vært med på forrige styremøte(i februar) så derav ingen oppsummering fra meg der. 

Vi gikk gjennom følgende 5 saker:

DrupalCamp 2016

Noen profilerte, dyktige, internasjonale Drupal-ildsjeler har svart positivt på vår forespørsel om å bidra med en Session på campen! Vi kommer nærmere tilbake med konkrete navn etter å ha fått endelig bekreftelse. Campdatoen ble også endelig bestemt i dette møtet. 

Styret 2016 - 2. styremøte

I går ettermiddag hadde 2016-styret i Drupal Norge sitt andre styremøte. 

Kort oppsummert

Kommende DrupalCamp Oslo

Vi starter allerede nå planleggingen av årets DrupalCamp Oslo, og sikter mot lørdag 12. november. Kom gjerne med innspill på dato! Vi diskuterte mulige foredragsholdere, og fordelte noen poteniselle(ideelle) europeiske Drupal-navn mellom oss. Vi prøver å kontakte dem så tidlig som mulig. 

Drupalcamp Oslo: Fredag eller lørdag?

Drupalcamp Oslo 2015 på en fredag (altså hverdag) eller lørdag?

DrupalCamp Oslo 2014 ble arrangert på en fredag etter flere år med samlingen på en lørdag. Det er flere argumenter som spiller inn her, men til syvende og sist må vi lande på en hverdag(og hvis hverdag er nok i så fall fredag det beste alternativet, med tanke på middag på kvelden og evt. overnatting for noen) eller i helg (lørdag).

Vi i styret ønsker innspill fra så mange som mulig! -Hva ønsker du?

Fredag
64% (7 stemmer)
Lørdag
36% (4 stemmer)
Stemmer totalt: 11

Jeg passer på å poste dette...

Jeg passer på å poste dette på 2. april, slik at ingen skal få mistanke om at det er en aprilspøk :)

På styremøtet i går ble det besluttet at foreningen Drupal Norge som en prøveordning ønsker å være med å støtte arrangement som f.eks frokostmøter / andre meetups med inntil 5000 kroner. Støtte er tenkt, for eksempel, til å dekke deler av servering/lokale. Vedtak om støtte må gå gjennom styret. Vi håper dette vil inspirere til flere lokale Drupal-samlinger og økt aktivitet og interesse generelt!

Det blir styremøte tirsdag...

Det blir styremøte tirsdag 1. april. Den viktigste saken på møtet er å bestemme tidspunkt for neste Drupalcamp Oslo.

Ta kontakt med meg hvis det er noe spesielt du mener at styret bør diskutere eller om du har sterke meninger om noe. Jeg setter spesielt pris på innspill om hva foreningen bør gjøre utenom å arrangere den årlige Drupalcampen i Oslo. Vi disponerer litt penger som vi kan bruke på alle gode ideer som fremmer Drupal i Norge ...

Hadde en hyggelig prat med...

Hadde en hyggelig prat med Anders Larsson igår, og vi snakket litt om noen fokusområder som vi burde trekke fram i tiden framover:

  • Sette dato for DrupalCamp Oslo 2014 (en dag i november f.eks)
  • Innarbeide noen rutiner for sosiale medier - der vi poster også på facebook når vi deler nyheter på drupalnorge.no
  • Det hadde vært interessant å gjøre noe i samarbeid med Friprog, som bl.a. har vært involvert i en Drupal Camp i Oslo tidligere
  • Vi prøver å få tatt et styremøte en gang i neste uke :)

Innspill og tanker?

Årsmøte og Styret 2017

eiriksms bilde

Hei, og godt nyttår.

Fint og forsinket kommer her en liten oppsummering av årsmøtet som ble holdt etter Drupalcamp Oslo i november.

Hele referatet kan leses i sin helhet her

Av nevneverdige punkt kan nevnes at det ble vedtatt å øke kontingenten for private medlemmer fra 200 til 300 kr, og for bedrifter fra 1000 til 2000 kr.

I tillegg ble det valgt nytt styre som i år består av:

Styremøte nr 4 - 2016

Det 4. styremøte i år var nå på onsdag. Personlig fikk jeg ikke vært med på forrige styremøte(i februar) så derav ingen oppsummering fra meg der. 

Vi gikk gjennom følgende 5 saker:

DrupalCamp 2016

Noen profilerte, dyktige, internasjonale Drupal-ildsjeler har svart positivt på vår forespørsel om å bidra med en Session på campen! Vi kommer nærmere tilbake med konkrete navn etter å ha fått endelig bekreftelse. Campdatoen ble også endelig bestemt i dette møtet. 

Styret 2016 - 2. styremøte

I går ettermiddag hadde 2016-styret i Drupal Norge sitt andre styremøte. 

Kort oppsummert

Kommende DrupalCamp Oslo

Vi starter allerede nå planleggingen av årets DrupalCamp Oslo, og sikter mot lørdag 12. november. Kom gjerne med innspill på dato! Vi diskuterte mulige foredragsholdere, og fordelte noen poteniselle(ideelle) europeiske Drupal-navn mellom oss. Vi prøver å kontakte dem så tidlig som mulig. 

Jeg passer på å poste dette...

Jeg passer på å poste dette på 2. april, slik at ingen skal få mistanke om at det er en aprilspøk :)

På styremøtet i går ble det besluttet at foreningen Drupal Norge som en prøveordning ønsker å være med å støtte arrangement som f.eks frokostmøter / andre meetups med inntil 5000 kroner. Støtte er tenkt, for eksempel, til å dekke deler av servering/lokale. Vedtak om støtte må gå gjennom styret. Vi håper dette vil inspirere til flere lokale Drupal-samlinger og økt aktivitet og interesse generelt!

Det blir styremøte tirsdag...

Det blir styremøte tirsdag 1. april. Den viktigste saken på møtet er å bestemme tidspunkt for neste Drupalcamp Oslo.

Ta kontakt med meg hvis det er noe spesielt du mener at styret bør diskutere eller om du har sterke meninger om noe. Jeg setter spesielt pris på innspill om hva foreningen bør gjøre utenom å arrangere den årlige Drupalcampen i Oslo. Vi disponerer litt penger som vi kan bruke på alle gode ideer som fremmer Drupal i Norge ...

Hadde en hyggelig prat med...

Hadde en hyggelig prat med Anders Larsson igår, og vi snakket litt om noen fokusområder som vi burde trekke fram i tiden framover:

  • Sette dato for DrupalCamp Oslo 2014 (en dag i november f.eks)
  • Innarbeide noen rutiner for sosiale medier - der vi poster også på facebook når vi deler nyheter på drupalnorge.no
  • Det hadde vært interessant å gjøre noe i samarbeid med Friprog, som bl.a. har vært involvert i en Drupal Camp i Oslo tidligere
  • Vi prøver å få tatt et styremøte en gang i neste uke :)

Innspill og tanker?

No questions have been added to this group.

Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.

Drupalcamp Oslo: Fredag eller lørdag?

Drupalcamp Oslo 2015 på en fredag (altså hverdag) eller lørdag?

DrupalCamp Oslo 2014 ble arrangert på en fredag etter flere år med samlingen på en lørdag. Det er flere argumenter som spiller inn her, men til syvende og sist må vi lande på en hverdag(og hvis hverdag er nok i så fall fredag det beste alternativet, med tanke på middag på kvelden og evt. overnatting for noen) eller i helg (lørdag).

Vi i styret ønsker innspill fra så mange som mulig! -Hva ønsker du?

Fredag
64% (7 stemmer)
Lørdag
36% (4 stemmer)
Stemmer totalt: 11

Siste aktivitet i denne gruppa

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer