Årsmøte for Foreningen Drupal Norge 2015

Det blir som vanlig årsmøte rett etter Drupalcampen. Det vil si at årsmøtet finner sted lørdag 14. november kl 18.30 hos Peytz & Co.

I følge vedtektene må:

  • Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker for å kunne behandles på årsmøtet.
  • Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Send forslag til styret@drupalnorge.no. Hvis du ønsker å sitte i styret, kan du kontakte leder på leder@drupalnorge.no senest 1 uke før møtet.

14. november 2015 - 18:30 - 19:00
like1

Kommentarer

Styremedlem?

Geir Gullands bilde

Her er en mulighet til å engasjere seg! 

Årsmøtet i Foreningen Drupal Norge nærmer seg. I den forbindelse skal det velges et nytt styre for året 2016, og vi ønsker flere forslag til styremedlemmer. Kunne du tenke deg å stille til valg? 

Ta kontakt med styreleder, eller valgkomiteen:

  • Geir Gulland: geir.gulland[@]front.no
  • Yngve Bergheim: yngve[@]ramsalt.com
like0

Organisatorer

Deltagere