Grupper

Utvikling av drupalnorge.no

Commons Groups: Group contributor count and topics

11 bidragsytere diskuterer emnet utvikling.

Her kan vi diskutere og komme med forslag på videre utvikling av drupalnorge.no.

Vi trenger tilbakemelding, forslag og bidrag på alle måter fra alle dere som utgjøre Drupal-miljøet i Norge. Join in! :)

Styret i Drupal Norge

Commons Groups: Group contributor count and topics

En gruppe for styret i Drupal Norge. Her publiseres en del av arbeidet styret gjør, men det er også mulig å f.eks. stille spørsmål eller fremme forslag til styret her.

  •